Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

via Fondul Social European în România

"AM POSDRU publică spre consultare schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educația inițială”.

Va rugam sa transmiteti pana la data de 23.05.2014 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind imbunatatirea acestui document la adresa de email educatieinitiala@fseromania.ro."

Document de lucru: http://www.fseromania.ro/images/doc2014/draftghid1.1.pdf

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit